Koly

Naše koly sú veľmi odolné voči vplyvom počasia. Sú pevné, majú dlhú životnosť a všestranné využitie.

KOLY VINIČNÉ

Technické – technické kolíky sa využívajú najmä do záhrad k rastlinám, ale tiež v stavebníctve. Štandardne vyrábaný rozmer je 100 cm. Uplatnenie však nájdu aj pri výsadbe mladých stromčekov alebo ohradách.
Profil: 2,5 x 2,5 cm
Dĺžka: 80 – 200 cm

Tradične pílené – využívajú sa do viníc, najčastejšie v Bordeau a v Toskánsku, Vyrábame ich len na zákazku.
Hrana: 6 – 10 cm
Dĺžka: 100 – 200 cm

Štiepané – využívajú sa do viníc, najčastejšie v Bordeau a v Toskánsku, kde ich často naša firma dodáva. Okrem využitia vo viniciach sú vhodné aj ako oplotky pre dobytok na farmách.
Hrana: 6 – 10 cm
Dĺžka: 100 – 300 cm

KOLY

Odkôrnené – odkôrnené agátové koly v dĺžke od 3 do 4 m sa používajú najmä na obory, ohraničenie poľovných revírov a na ťahanie pletiva popri cestách. Podľa technológie akou sa koly osádzajú do zeme treba zadať, či je potrebný hrot alebo nie.
Priemer: 10-24 cm
Dĺžka: 100 – 400 cm

Odbelené brúsené – odbelené a do hladka brúsené agátové koly sú najvhodnejšie a najtrvácnejšie. Nečernejú, nevznikajú triesky a majú dlhú životnosť aj bez farbenia morenia alebo impregnácie.
Priemer: 10-25 cm
Dĺžka: 100 – 400 cm